Wellness centrum – Pokyny pre návštevníkov
V priestoroch wellness centra je zakázané: