Vítame vás na stránke Termálneho kúpaliska Podhájska. Otváracie hodiny – PONDELOK 13:00 – 19:00 ● UTOROK – NEDEĽA 9:00 – 19:00. Využite možnosť zakúpenia darčekových poukážok. Prajeme príjemný zážitok.

História kúpaliska

Prvý vrt v obci Podhájska sa realizoval v roku 1973 pracovníkmi naftových dolov z Gbelov v rámci úlohy Geologického ústavu Ľ. Štúra v Bratislave. Výskum sa týkal priestorového rozloženia zemského tepla a bol zameraný na vyhľadávanie hypertermálnych vôd v Západných Karpatoch. Vrt sa vykonal na základe požiadavky podniku Agrotermál južne od obce za potokom Liska, so zámerom využívať vodu z vrtu ako vykurovacie médium pre skleníky. Keďže lokalita sa nachádza v blízkosti miest Šurany, Nové Zámky, Vráble a ich okolia, z hľadiska rekreačného využitia by mala potenciál nadobudnúť značný význam. Vrtné práce boli ukončené dosiahnutím hĺbky 1900 m. Z tej, pod silným tlakom, začala chrliť približne 80 °C horúca voda s obsahom jódu, ktorý ju sfarbuje do hneda.

Uvedené okolnosti prispeli k tomu, že v nasledujúcich mesiacoch miestne obyvateľstvo vybudovalo brigádnickym spôsobom v lokalite vrtu bazén z cestných panelov o rozmeroch 35 x 15 x 1,2 m a malý bazén s rozmermi 8 x 8,5 x 0,9 m. Prevádzkovanie rekreačného zariadenia prešlo pod Okresnú správu rekreačných služieb a cestovného ruchu v Nových Zámkoch. Kronika obce Svätuša uvádza, že náklad na vrt sa vyšplhal až na 4 800 000 Kčs, čo bola v tom období určite nezanedbateľná čiastka. V roku 1974 boli v okolí bazénov vybudované sociálne zariadenia, sprchy a šatne. Postupne boli vybudované ďalšie bazény, bufety, reštaurácia Termál a hotel Borinka, nevyhnutné pre pobyt návštevníkov v areáli termálneho kúpaliska.

Rozvoj termálneho kúpaliska sa zaznamenáva od prechodu vlastníctva na obec v roku 1991. Postupne sa začalo s rekonštrukciou hotela Borinka. V roku 1998 bol vybudovaný hlavný vchod do termálneho kúpaliska, prezliekárne, autokemping a urobila sa oprava bazénov.

K spracovaniu projektu rekondično – relaxačného centra sa pristúpilo v roku 1999. S jeho výstavbou sa začalo v roku 2000 a za 18 mesiacov bola stavba ukončená.

V roku 2003 sa vykonala kompletná rekonštrukcia vrtu a zimného bazénu. V tomto roku sa vybudoval i vírivý bazén s hydromasážou a perličkou. Koncom uvedeného roku sa začali projektové práce na komplexnej urbanistickej štúdii rozvoja termálneho kúpaliska v súlade územným plánom. Tento projekt zahŕňal rozšírenie atraktívnych služieb v oblasti bazénov a komplexnej zmeny poskytovaných gastronomických služieb v rámci vybudovania nového gastrocentra.