Cenník – Letná turistická sezóna

Cenník – LETná Prevádzka 2024

dospelíZŤPdeti 3 - 15 rokov
PRIPRAVUJE SA

V prípade nepriaznivého počasia alebo zásahu vyššej moci sa vstupné nevracia.

Za nevyčerpané vstupy na kartách s viacnásobnými vstupmi sa peniaze nevracajú. Karty s viacnásobnými vstupmi je potrebné využiť v letnej sezóne v roku zakúpenia.

Za veci uložené v šatňových skrinkách termálneho kúpaliska neručíme. Cennosti, peniaze, kľúče, mobilné telefóny a ostatné cenné veci je potrebné uložiť do skriniek na cennosti.

Zmena vyhradená prevádzkovateľom.