Kúpalisko – Pokyny pre návštevníkov

V priestoroch je zakázané: