Geotermálny prameň

V roku 1973 bol navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody v hĺbke 1900 m. Voda má pri ústí teplotu 80 °C a výdatnosť 30 litrov za sekundu.

Na prvý pohľad neuveriteľné, ale je to tak. Slovensko má more. Jeho voda je totiž unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho mora. Pochádza ešte z treťohorného žriedla. V jeho spodných vrstvách našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda ohrieva na teplotu približne 80 °C a vystupuje na zemský povrch.

V roku 2003 bola vykonaná komplexná údržba vrtu v rámci 10-ročného cyklu jeho údržby, a to hĺbkovým prevŕtaním ťažobnej kolóny. Následne sa vykonala celková prestavba nadzemnej časti ťažobného vrtu, čím sa uskutočnila jeho generálna oprava po 30 ročnej prevádzke. Posledná komplexná údržba vrtu sa uskutočnila v roku 2018.

Rozbor vody geotermálneho prameňa
KatiónyChemická značkamg/l
LítiumLi24,5
SodíkNa3100
DraslíkK424
StronciumSr26
BórB26,8
HorčíkMg68
VápnikCa491
ŽelezoFe1
MangánMn0,02
HliníkAl0,03
Spolu katiónov4161,35
AniónyChemická značkamg/l
FluoridyF3,2
ChloridyCl9350
BromidyBr54,3
JodidyJ3,23
DusičnanyNO8,85
SíranySO813
FosforečnanyPO0,34
Spolu aniónov10232,92
InéChemická značkamg/l
Kyselina kremičitá47,8
Spolu minerálov14394,27