Odporúčania pri saunovaní

Odporúčania pri saunovaní

Fázy saunovania

I. fáza – potenia

II. fáza – ochladzovacia

III. fáza – relaxácie

Kontraindikácie saunovania