Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

V roku 1973 bol navŕtaný geotermálny prameň silne mineralizovanej vody v hĺbke 1900 m. Voda má pri ústí teplotu 80 °C a výdatnosť 30 litrov za sekundu.

Na prvý pohľad neuveriteľné, ale je to tak. Slovensko má more. Jeho voda je totiž unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho mora. Pochádza ešte z treťohorného žriedla. V jeho spodných vrstvách našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda ohrieva na teplotu približne 80 °C a vystupuje na zemský povrch.

V roku 2003 bola vykonaná komplexná údržba vrtu v rámci 10-ročného cyklu jeho údržby, a to hĺbkovým prevŕtaním ťažobnej kolóny. Následne sa vykonala celková prestavba nadzemnej časti ťažobného vrtu, čím sa uskutočnila jeho generálna oprava po 30 ročnej prevádzke. Posledná komplexná údržba vrtu sa uskutočnila v roku 2018.

Rozbor vody geotermálneho prameňa

Katióny Chemická značka
mg/l
Lítium Li 24,5
Sodík Na 3100
Draslík K 424
Stroncium Sr 26
Bór B 26,8
Horčík Mg 68
Vápnik Ca 491
Železo Fe 1
Mangán Mn 0,02
Hliník Al 0,03
Spolu katiónov 4161,35
   
Anióny Chemická značka
mg/l
Fluoridy F 3,2
Chloridy Cl 9350
Bromidy Br 54,3
Jodidy J 3,23
Dusičnany NO 8,85
Sírany SO 813
Fosforečnany PO 0,34
Spolu aniónov 10232,92
   
Iné Chemická značka
mg/l
Kyselina kremičitá   47,8
     
Spolu minerálov   14394,27