Cenník – Letná turistická sezóna

Cenníky sa pripravujú.


Za veci uložené v šatňových skrinkách termálneho kúpaliska neručíme. Cennosti, peniaze, kľúče, mobilné telefóny a ostatné cenné veci je potrebné uložiť do skriniek na cennosti.