Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Krytý plavecký bazén

 

OTVÁRACIA DOBA

 

Pondelok 13.00 - 19.00
Utorok 09.00 – 19.00
Streda 09.00 – 19.00
Štvrtok 09.00 – 19.00
Piatok 09.00 – 19.00
Sobota 09.00 – 19.00
Nedeľa 09.00 – 19.00

 

 

 CENNÍK VSTUPENIEK

 

  dospelí ZŤP deti 3 - 15 r.
1 - hodinový vstup 3,00 €  2,50 € 1,50 €

 

Deti do 3 rokov majú bezplatný vstup. Do krytej plavárne je možné zakúpiť výlučne hodinový vstup. 

Vstup do priestorov krytej plavárne sa uskutočňuje cez budovu hlavného vchodu do areálu kúpaliska. 

 

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 217/2021 sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky, ak táto vyhláška v odseku 2 a 3 nie je ustanovené inak, na:

1. 6 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

2. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,

3. 30% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,

4. 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMATU-u

5. bez obmedzení v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,

b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,

c) pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekcia na ruky,

d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,

e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

f) neprevádzkovať pitné fontánky,

g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom; hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

!!! VŠETKÝCH ZÁKAZNÍKOV ŽIADAME O MAXIMÁLNE DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH POKYNOV V PRIESTOROCH KRYTEJ PLAVÁRNE !!!