Na zlepšenie našich webových stránok používame súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak sa chcete o používaní súborov cookies dozvedieť viac, kliknite na ďalšie informácie.

Krytý plavecký bazén

 

OTVÁRACIA DOBA

 

Pondelok 13.00 - 19.00
Utorok 09.00 – 19.00
Streda 09.00 – 19.00
Štvrtok 09.00 – 19.00
Piatok 09.00 – 19.00
Sobota 09.00 – 19.00
Nedeľa 09.00 – 19.00

 

 

 CENNÍK VSTUPENIEK

 

  dospelí ZŤP deti 3 - 15 r.
1 - hodinový vstup 3,00 €  2,50 € 1,50 €

 

Deti do 3 rokov majú bezplatný vstup. Do krytej plavárne je možné zakúpiť výlučne hodinový vstup. 

Vstup do priestorov krytej plavárne sa uskutočňuje cez budovu hlavného vchodu do areálu kúpaliska. 

 

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 240/2021 sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky, ak v odseku 4 a 5 nie je ustanovené inak, na:

1. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,

2. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,

3. 25% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,

4. 25% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,

5. 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,

6. 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky aj iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,

7. 50% kapacity prevádzky v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OTP,

8. bez kapacitného obmedzenia v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť COVID AUTOMATU-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba plne očkovaným osobám,

9. bez kapacitného obmedzenia v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u,

b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,

c) pri vstupe do prevádzky aplikovať zákazníkom dezinfekcia na ruky,

d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,

e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

f) neprevádzkovať pitné fontánky,

g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom; hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Okres NOVÉ ZÁMKY ku dňu 13.09.2021 - fáza MONITORING (zelený), režim ZÁKLAD - NEVYŽADUJE sa negatívny výsledok Covid testu, ani potvrdenie o očkovaní, resp. prekonaní Covidu, BEZ KAPACITNÉHO OBMEDZENIA. V platnosti minimálne do 20.09.2021.

 

!!! VŠETKÝCH ZÁKAZNÍKOV ŽIADAME O MAXIMÁLNE DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH POKYNOV V AREÁLI KÚPALISKA !!!